Vekrakos
Spartorama | Τη Σύσταση μιας Διαρκούς Επιτροπής για την Επίλυση των Θεμάτων του Έργου στην Παλαιολόγου Ζητούν οι Επιχειρηματίες Μαζικής Εστίασης

Τη Σύσταση μιας Διαρκούς Επιτροπής για την Επίλυση των Θεμάτων του Έργου στην Παλαιολόγου Ζητούν οι Επιχειρηματίες Μαζικής Εστίασης

Spartorama 21/03/2023 Εκτύπωση Δημοτικά Κοινωνία Λακωνία Οικονομία Πολιτική
Τη Σύσταση μιας Διαρκούς Επιτροπής για την Επίλυση των Θεμάτων του Έργου στην Παλαιολόγου Ζητούν οι Επιχειρηματίες Μαζικής Εστίασης
Θα ενημερώνεται για την πορεία του έργου και θα φέρνει προς επίλυση τα θέματα που έχουν ανακύψει στα αρμόδια όργανα του Δήμου

Σπάρτη 19 Μαρτίου 2023

Αρ. Πρωτ.:25

Προς

 • κ. κ. Δήμαρχο Σπάρτης.
 • κα. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης.
 • κ. κ. Επικεφαλής των Παρατάξεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σπάρτης.
 • Επιτροπή Ποιότητας Ζωής Δήμου Σπάρτης.
 • Δημοτική Κοινότητα Σπαρτιατών.
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

ΘΕΜΑ: Παύση των εργασιών της ανάπλασης της οδού Κ. Παλαιολόγου & δυσκολίες στην επικοινωνία/διαβούλευση του φορέα μας με τη Δημοτική Αρχή.

 

Με αφορμή την παύση των εργασιών του έργου της ανάπλασης της οδού Κ. Παλαιολόγου και τα ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την εκτέλεση αυτών και που αφορούν άμεσα τα καταστήματα εστίασης που δραστηριοποιούνται στο τμήμα που γίνονται οι εργασίες (αλλά και τους υπόλοιπους επαγγελματίες της περιοχής) συνεδρίασε το Διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας.

Δυστυχώς προς μεγάλη μας απογοήτευση υπήρξε κατά γενική ομολογία η διαπίστωση της έλλειψης επικοινωνίας και συνεννόησης με τη Δημοτική αρχή και τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου.

Επειδή θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς και ξεκάθαροι, κρίνουμε σκόπιμο να ενημερώσουμε αρχικά για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ο φορέας μας τόσο κατά τις διαβουλεύσεις πριν την έναρξη των εργασιών όσο και μετά την έναρξη αυτών, προς ενημέρωση λοιπόν όλων και για την αποφυγή της όποιας παρεξήγησης σε σχέση με τη στάση μας απέναντι στο έργο θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

 • Ο Σύλλογός μας συμμετείχε ορίζοντας εκπρόσωπο στην επιτροπή διαβούλευσης για τον σχεδιασμό του ΣΒΑΚ, ήμασταν παρόντες σε όλες τις συνεδριάσεις και καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις.
 • Συμμετείχαμε στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν με πρωτοβουλία των εκπροσώπων των επαγγελματιών, βιοτεχνών και εμπόρων της πόλης κατά την 21η και 24η Νοεμβρίου 2022, στις οποίες ήταν παρόντες ο Δήμαρχος Σπάρτης, η αρμόδια αντιδήμαρχος, οι υπάλληλοι των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου καθώς και ο εργολάβος/ανάδοχος του έργου.
 • Ενημερώσαμε στη Γενική συνέλευση του Συλλόγου μας τα μέλη μας για τις εξελίξεις στο έργο και τις διαβουλεύσεις μας με τους υπόλοιπους φορείς.
 • Μελετήσαμε τα σχέδια για το έργο και στη συνάντηση μας κατά την 23η Φεβρουαρίου 2023 με την κ. Ζαχαράκη καταθέσαμε εγγράφως τις προτάσεις μας για τις μικρές αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν στο έργο προκειμένου να είναι λειτουργικότερες και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής οι προβλεπόμενες πέργκολες, συγκεκριμένα σχέδια με τις προτάσεις μας καθώς και ένα εκτιμώμενο κόστος το οποίο ήταν μικρότερο από αυτό που προβλέπεται από τη μελέτη του Δήμου.

Έκτοτε δεν πήραμε καμία απάντηση από την αρμόδια αντιδήμαρχο και οποιαδήποτε προσπάθεια επικοινωνίας μαζί της κατέστη ανέφικτη, παρά τις διαβεβαιώσεις κατά τη σύσκεψη της 21ης Νοεμβρίου για συνεχή επικοινωνία του δήμου με τους υπόλοιπους φορείς προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που θα προέκυπταν κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Επειδή:

 • Θεωρούμε απαραίτητη την ταχύτερη και ορθότερη ολοκλήρωση του έργου προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της πόλης.
 • Το έργο αυτό είναι ένα έργο με μακρόχρονο ορίζοντα που θα αλλάξει την εικόνα αλλά και τη λειτουργικότητα της πόλης.
 • Ήδη η έναρξη των εργασιών και η λογική αναστάτωση που αυτή έχει επιφέρει έχει οδηγήσει σε μείωση του τζίρου της τάξης του 30% με ότι αυτό συνεπάγεται για τα καταστήματα.
 • Στηρίξαμε τις προσπάθειες της δημοτικής αρχής για τις εκδηλώσεις και τον στολισμό των Χριστουγέννων.

Κρίνουμε απαραίτητη τη σύσταση μιας διαρκούς Επιτροπής στην οποία πέρα από τους εκπροσώπους των δημοτικών παρατάξεων θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι των Σωματείων και των φορέων, η οποία θα έχει ως έργο να διαβουλευθεί με τους εκπροσώπους των Σωματείων, καθώς και καθόλη τη διάρκεια των εργασιών να ενημερώνει για την πορεία του έργου και να φέρει προς επίλυση τα θέματα που έχουν ανακύψει στα αρμόδια όργανα του Δήμου.


Οδός Εμπόρων