Vekrakos
Spartorama | ΜΗ απάντηση ήταν, ουσιαστικά, η «απάντηση» του υπουργού Εσωτερικών Παν. Θεοδωρικάκου σχετικά με τη ανέγερση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης

ΜΗ απάντηση ήταν, ουσιαστικά, η «απάντηση» του υπουργού Εσωτερικών Παν. Θεοδωρικάκου σχετικά με τη ανέγερση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης

Spartorama 12/01/2020 Εκτύπωση Δημοτικά Κοινωνία Παιδεία
ΜΗ απάντηση ήταν, ουσιαστικά, η «απάντηση» του υπουργού Εσωτερικών Παν. Θεοδωρικάκου σχετικά με τη ανέγερση του 6ου  Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης
«Ποιοι είναι οι λόγοι και ποιες οι πραγματικές αιτίες που η Ελληνική Πολιτεία, ο Δήμος Σπάρτης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου κωλυσιεργούν;»
Οδός Εμπόρων

ΜΗ απάντηση ήταν, ουσιαστικά, η «απάντηση» του υπουργού Εσωτερικών Παν. Θεοδωρικάκου σε ερώτηση που είχε κατατεθεί στη Βουλή  στις 13 Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την ανέγερση του 6ου  Δημοτικού Σχολείου – 7ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης, το οποίο εκκρεμεί ως θέμα της τοπικής εκπαίδευσης από το 1986! 

Όσο καλόπιστα κι αν διαβάσει κάποιος την «απάντηση» του υπουργού αδυνατεί να βρει έστω κι ένα συγκεκριμένο στοιχείο που να σηματοδοτεί την υλοποίηση του έργου ή τη θετική πολιτική βούληση των ιθυνόντων.

Το ελληνικό κράτος ίδρυσε το 6ο Δημ. Σχ. Σπάρτης το 1994, το επανίδρυσε το 2014 (μετά από προσωρινή κατάργησή του το 2013) και  αγόρασε το οικόπεδο για την ανέγερση του Σχολείου το 2008 έναντι 500.000 ευρώ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ την αναγκαιότητα του Σχολείου αυτού για την ποιοτική αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην πόλη της Σπάρτης.

Αναρωτιόμαστε: ΠΟΙΟΙ είναι οι λόγοι και ποιες οι πραγματικές αιτίες που η Ελληνική Πολιτεία, ο Δήμος Σπάρτης και η Περιφέρεια Πελοποννήσου κωλυσιεργούν;

Οι πολίτες της Σπάρτης και η Εκπαιδευτική Κοινότητα θα συνεχίσουν τον αγώνα τους μέχρι να υλοποιηθεί και να λειτουργήσει, το γρηγορότερο δυνατό, το 6ο Δημοτικό Σχολείο – 7ο Νηπιαγωγείο Σπάρτης.

Η Πολιτεία έχει υποχρέωση να επενδύσει σε μια  Παιδεία με κέντρο την ικανοποίηση των μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών του Ελληνικού  Λαού, τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, διότι είναι η επένδυση στο μέλλον.

 

Σπάρτη 12-1-2020

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΤΟΙΚΩΝ Ν. ΚΟΣΜΟΥ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ
ΤΟΥ 6ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ – 7ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ


-------


Για λόγους πληρότητας του άρθρου παραθέτουμε την απάντηση του Υπουργού: 

«Σε απάντηση της ανωτέρω Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος, με θέμα «Ανέγερση του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης», κατά λόγο αρμοδιότητας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Η χρηματοδότηση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), γίνεται βάσει των πιστώσεων που εγγράφονται κάθε έτος στον Κρατικό Προϋπολογισμό ο οποίος ψηφίζεται από τη Bουλή των Ελλήνων. Με κοινή δε απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), καθορίζεται το ύψος των πιστώσεων που προορίζονται για την κάλυψη των επενδυτικών καθώς και των λειτουργικών δαπανών τους.

Η περαιτέρω διαχείριση των πιστώσεων αυτών γίνεται κατόπιν σχετικών αποφάσεων των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων υπό την εποπτεία του Κράτους, η οποία συνίσταται αποκλειστικά σε έλεγχο νομιμότητας των πράξεών τους και σε πειθαρχικό έλεγχο των αιρετών.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, στο Δήμο Σπάρτης του Νομού Λακωνίας, κατανεμήθηκε από τους Κ.Α.Π. έτους 2018 για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του, συνολικό ποσό ύψους 647.310,00 €, ενώ αντίστοιχο ποσό για την ίδια δράση έχει προγραμματισθεί να αποδοθεί στον ίδιο Δήμο και κατά το τρέχον έτος. Ήδη από τους Κ.Α.Π. έτους 2019, για κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, έχει αποδοθεί στον ανωτέρω Δήμο το ποσό των 323.655,00 €.

Επίσης, στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλόδημος», επιχειρήθηκε η χρηματοδότηση έργων ανέγερσης ή επέκτασης σχολικών κτιρίων προσχολικής, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια/ ΓΕ.Λ., Επαγγελματικά Λύκεια/ ΕΠΑ.Λ. και ειδικά σχολεία).

Δεδομένων των δυσλειτουργιών του προγράμματος αυτού, στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών είναι η ανάπτυξη συνεργασίας με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και όλους τους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, για την προετοιμασία ενός νέου αναπτυξιακού σχεδίου για τη βελτίωση των υποδομών και της ποιότητας ζωής των πολιτών, το οποίο θα ανακοινωθεί στην αρχή της νέας χρονιάς.

Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει προβεί σε αναζήτηση περαιτέρω πληροφόρησης σχετικά με το θέμα από το Δήμο Σπάρτης με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 81846/18-11-2019 έγγραφο και, μόλις περιέλθει η σχετική απάντηση θα επανέλθουμε με νεότερο, συμπληρωματικό έγγραφο προκειμένου να ενημερωθεί ολοκληρωμένα η Βουλή των Ελλήνων.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ»


 
 

Σχετικές Αναρτήσεις