Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/62996-me-deka-exi-themata-stin-atzenta-i-prosechis-sunedriasi-tou-dasa-tin-deutera-15-maiou-2023/

Spartorama - Print | Με Δέκα Έξη Θέματα στην Ατζέντα η Προσεχής Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

Με Δέκα Έξη Θέματα στην Ατζέντα η Προσεχής Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023

Με Δέκα Έξη Θέματα στην Ατζέντα η Προσεχής Συνεδρίαση του Δ.Σ. την Δευτέρα 15 Μαΐου 2023
Στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων)
Οδός Εμπόρων

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    (Αριθ.20/2023)


Καλείστε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχιακό  Μέγαρο - Κεντρική Πλατεία Σπάρτης - αίθουσα συνεδριάσεων)  στις  15 Μαΐου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  πιο κάτω  θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Θ Ε Μ Α Τ Α

 

1ο Ενημέρωση επί της Έκθεσης Εσωτερικού Ελέγχου για το έτος 2021 στο Δήμο Σπάρτης (Ν.4795/2021)».        

 

2ο Συζήτηση επί της αιτήσεως πολιτών σχετικά με την αποκατάσταση και προστασία των ψηφιδωτών της κεντρικής πλατείας Σπάρτης

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

3ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση ηλεκτροφωτισμού Δ.Ε. Σπάρτης», αναδόχου ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΚΕΕ

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

4ο Αναδιατύπωση-συμπλήρωση του «Κανονισμού για τη χρήση και λειτουργία των οδών, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Σπάρτης», όσον αφορά την πλατεία Κοινότητας Κλαδά της ΔΕ Σπάρτης

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

5ο Έγκριση της υπ’ αριθ. 013/2023 Κυκλοφοριακής Μελέτης με τίτλο «Δημιουργία θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ωραίας Ελένης αριθ. 53, στη Σπάρτη κατόπιν αιτήματος του κ. Βαρβιτσιώτη Γεωργίου του Ευστρατίου»        

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

6ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης - παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Υπηρεσίας Δόμησης και Περιβάλλοντος για το έτος 2023 (πλην του Τμήματος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας)       

Εισηγ.: κ. Δεδεδήμου Γεωργία

 

7ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΣΠΑΡΤΗΣ», αναδόχου Τσίπουρα Παναγιώτη.

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

8ο   Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΛΗΝ ΔΕ ΣΠΑΡΤΗΣ)», αναδόχου Τσίπουρα Παναγιώτη.       

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

9ο Περί δωρεάν παραχώρησης οχήματος στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σπάρτης (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής έργου «Ανάπλαση οικισμού ΒΕΡΙΑ»      

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

11ο Περί μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 2ου τμήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Σπάρτης - Ορισμός μελών Επιτροπής Καταλληλότητας και επιτροπής εκτίμησης         

Εισηγ.: κ. Παπανικολάου Δήμητρα

 

12ο Διόρθωση της αριθμ.79/22-3-2023 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ 6ΓΒ9Ω1Ν-ΥΧΝ)       

Εισηγ.: κ. Δεδεδήμου Γεωργία

 

13ο   Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ, έτους 2023

Εισηγ.: κ. Δεδεδήμου Γεωργία

 

14ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού  για δημιουργία κωδικών αναφορικά με την εκχώρηση πληρωμής από την ΕΕΑΑ

Εισηγ.: κ. Δεδεδήμου Γεωργία

 

15ο Αναμόρφωση προϋπολογισμού για δημιουργία κωδικού αναφορικά με την επιβολή διοικητικού προστίμου για παράβαση του άρθρου 9 παρ. 1. περ.β και δ΄ του Ν.4830/2021

Εισηγ.: κ. Δεδεδήμου Γεωργία

 

16ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΟΙΝΟΥΝΤΟΣ, ΚΑΡΥΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΝΩΝ»

Εισηγ.: κ. Ζαχαράκη-Αναστασοπούλου Γεωργία

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ελένη Δαράκη