Εκτύπωση

https://www.spartorama.gr/articles/59261-kizis-apantisi-sto-eggrafo-tis-ta-ya-dimou-spartis-peri-tou-anoichtou-kentrou-emporiou-aaaaa-aaaaa/

Spartorama - Print | Κίζης: Απάντηση στο Έγγραφο της Τ. Υ. Δήμου Σπάρτης περί του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall)

Κίζης: Απάντηση στο Έγγραφο της Τ. Υ. Δήμου Σπάρτης περί του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall)

Κίζης: Απάντηση στο Έγγραφο της Τ. Υ. Δήμου Σπάρτης περί του Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall)
Με επισημάνσεις και διορθώσεις...
Οδός Εμπόρων

Σχετικά με το έγγραφο της Τ.Υ.Δήμου Σπάρτης από 03.06.22, που μόλις τώρα μου έγινε γνωστό, έχω να δηλώσω ότι:

  1. Δεν είναι αληθές ότι δεν διατίθεται κυβόλιθος σχιστολίθου Καβάλας 10Χ10Χ10 εκ., ας επικαιροποιήσει η Τ.Υ. τους «καταλόγους των λατομείων», ενδεικτικά η εταιρεία «Ακρόλιθος» διαθέτει το συγκεκριμένο προϊόν.
  2. Τα περί όχλησης λόγω των αποξηλώσεων των πεζοδρομίων είναι αστεία. Δεν επιλέγει κανείς σχιστόπλακες οικιακών δαπέδων για δημόσιους χώρους.
  3. Η μετατόπιση θα είχε γίνει στα σχέδιά μας, αν μας είχε κοινοποιηθεί το έγγραφο ελέγχου.
  4. Ουδέποτε μας εδόθησαν σχέδια των υποδομών (διότι ίσως δεν υφίστανται). Στηριχθήκαμε στις αποτυπώσεις μας με πρόνοια κατά την εργολαβία, η οποία θα αποκαλύψει τα υπόγεια δίκτυα, να γίνουν οι απαραίτητες μικροπροσαρμογές.
  5. Μικροδιαφορές, που είχαν συζητηθεί και με τις οδηγίες του κ. Βαρζακάκου χαράχθηκαν τα πλάτη.
  6. Τα λοιπά σχόλια αφορούν τον προμετρητή και συντάκτη των τευχών δημοπράτησης. 


Με τιμή,
Γιάννης Κίζης