Εκτύπωση

Spartorama - Print | Περιφέρεια: Ανακοίνωση για τις απογραφές Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Περιφέρεια: Ανακοίνωση για τις απογραφές Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Περιφέρεια: Ανακοίνωση για τις απογραφές Αιγοπροβάτων και Χοίρων
Το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2019 που είναι η καταληκτική ημερομηνία
Οδός Εμπόρων

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Λακωνίας ανακοινώνεται ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι υποχρεούνται να διενεργήσουν τις ετήσιες απογραφές εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος 2019 από 1η Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και να τις κοινοποιήσουν στην κτηνιατρική υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη διενέργεια της και το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2019 που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σε ότι αφορά τους χοίρους η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίηση της στην κτηνιατρική υπηρεσία εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργεια της.

Επιπλέον η κοινοποίηση της απογράφης είναι δυνατόν να γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) επιλέγοντας τις ?Ψηφιακές Υπηρεσίες ? και στη συνέχεια από το μενού την σχετική ψηφιακή υπηρεσία χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στην υπηρεσία.

Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την ψηφιακή υπηρεσία σχετική βεβαίωση που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο μητρώο εκμετάλλευσης.

Υπάρχει η δυνατότητα μίας μόνο ψηφιακής υποβολής των στοιχείων της απογραφής και σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης λόγω λάθους θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στην κτηνιατρική υπηρεσία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση τους παρακαλούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι χοιροτρόφοι κατά την προσέλευση τους να προσκομίζουν πλήρως και σωστά ενημερωμένο το μητρώο εκμετάλλευσης με τις μεταβολές και την απογραφή του ζωικού πληθυσμού. 

Μη ενημερωμένα μητρώα δεν θα γίνονται δεκτά.

Υπενθυμίζουμε ότι η ενημέρωση του μητρώου και η απογραφή γίνονται με ευθύνη των κτηνοτρόφων και έχει αξία υπεύθυνης δήλωσης. 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

Τμήμα Κτηνιατρικής 27313-63300-303-302-305

Αγροτικό Κτηνιατρείο Μολάων 27320-22264

Αγροτικό Κτηνιατρείο Σκάλας 27320-22271