Vekrakos
Τελευταία Νέα
Spartorama | «Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», από τον Γιάννη Λαζαρίδη

«Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», από τον Γιάννη Λαζαρίδη

Spartorama 19/05/2019 Άρθρα Δημοτικά Κοινωνία
«Άξονας 2: Κοινωνική Πολιτική, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός», από τον Γιάννη Λαζαρίδη
Τρίτο μέρος άρθρου: «Τι θάθελα από τη νέα δημοτική αρχή!», από τον Γιάννη Λαζαρίδη
Οδός Εμπόρων

Επιστροφή στο αρχικό άρθρο


1. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Κοινωνικής Υποστήριξης Υγείας

Οι παρατηρούμενες αλλαγές στην οικονομία, με τις συνεπαγόμενες κοινωνικές επιπτώσεις, ενισχύουν τον κοινωνικό αποκλεισμό, ανατρέποντας την ικανότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες και αγαθά, επιμέρους κοινωνικών ομάδων. Αυτές οι αλλαγές επιβάλλουν την ενίσχυση του ρόλου της Τ.Α. στην προαγωγή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και την ανάπτυξη πολιτικών ενημέρωσης και πρόληψης μέσω της συμπλήρωσης και βελτίωσης των βασικών υποδομών και υπηρεσιών υγείας του Δήμου Σπάρτης, της προετοιμασίας του Δήμου για την ανάληψη αρμοδιοτήτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να είναι:

 • Ανάληψη από το Δήμο των αρμοδιοτήτων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που προβλέπονται στο Ν.3852/2010
 • Δημιουργία δημοτικού πολυιατρείου και αναβάθμιση αγροτικών ιατρείων όλου του Δήμου, τόσο σε επίπεδο εξοπλισμού όσο και σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού
 • Εξασφάλιση προϋποθέσεων χρήσης νέων ολοκληρωμένων τεχνολογιών τηλεϊατρικής και διασύνδεσής τους με τις δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
 • Δημιουργία Δημοτικής τράπεζας αίματος σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες
 • Προαγωγή της δημόσιας υγείας με το σχεδιασμό και εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης του πληθυσμού
 • Εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων πρόληψης στο μαθητικό πληθυσμό

 

2. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Κοινωνικής Υποστήριξης Τρίτης ηλικίας

Η στήριξη της Τρίτης Ηλικίας που πραγματοποιείται κυρίως μέσω των προγραμμάτων Βοήθειας στο Σπίτι χρήζουν αναβάθμισης και ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών, με νέες. 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να  είναι:

 • Επέκταση των δράσεων του ΚΑΠΗ και ενθάρρυνση κοινών δράσεων με άλλα ΚΑΠΗ της ευρύτερης περιοχής.
 • Ανάπτυξη παροχής ιατρικών υπηρεσιών στο πλαίσιο λειτουργίας των ΚΑΠΗ (π.χ.   φυσιοθεραπευτήριο)
 • Διοργάνωση ενημερωτικών - επιστημονικών εκδηλώσεων για τα προβλήματα της Τρίτης Ηλικίας
 • Διατήρηση και επέκταση του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι"
 • Αξιοποίηση του κτιρίου όπου στεγάζεται το γυναικείο τμήμα του ΚΑΠΗ 

 

3. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Κοινωνικής Υποστήριξης βρεφών και νηπίων 

Η παροχή υπηρεσιών φύλαξης, φροντίδας και διαπαιδαγώγησης βρεφών και νηπίων αποτελεί έναν κρίσιμο τομέα της κοινωνικής πολιτικής κάθε Δήμου αφού συνεισφέρει τόσο στην κοινωνικοποίηση των παιδιών όσο και στην αποδέσμευση των μητέρων τους ώστε να μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Ο τομέας αυτός καθίσταται περισσότερος σημαντικός στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής ύφεσης.

Επίσης, κρίνεται απαραίτητη και η ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών φύλαξης, φροντίδας και διαπαιδαγώγησης παιδιών, ώστε αυτή να εκτελείται με τρόπο σύγχρονο και επιστημονικό, βασισμένο στις διεθνείς πρακτικές. 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να  είναι:

 • Επανεκτίμηση αναγκών για νέο βρεφονηπιακό δημοτικό παιδικό σταθμό
 • Αναβάθμιση κτιριακής υποδομής και εξοπλισμού των παιδικών σταθμών
 • Προμήθεια λεωφορείου και πρόσληψη συνοδών για την εξυπηρέτηση των παιδιών των παιδικών σταθμών
 • Κάλυψη κενών σε βοηθητικό προσωπικό στους παιδικούς σταθμούς
 • Αναθεώρηση των κριτηρίων επιλογής παιδιών με αύξηση των κατηγοριών δυνητικών δικαιούχων 

 

4. Ανάπτυξη Υπηρεσιών Κοινωνικής Υποστήριξης κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων

Στο Δήμο Σπάρτης, με προφανή διαφοροποίηση της έντασης των φαινομένων, καταγράφονται φαινόμενα επαπειλούμενου κοινωνικού αποκλεισμού, συγκεκριμένων πληθυσμιακών ομάδων, όπως: μακροχρόνια άνεργοι, άποροι, άτομα με ειδικές ανάγκες, κ.α. Κατά συνέπεια η ενίσχυση των αντίστοιχων πολιτικών συμβολής στην αντιμετώπισή τους από την πλευρά του Δήμου Σπάρτης κρίνεται αναγκαία.

Οι υποδομές των κρατικών υπηρεσιών που βοηθούν την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των κοινωνικά μειονεκτουσών ομάδων καθώς και εκείνων που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα, προσφέρουν σημαντικό έργο και θα πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό και υποδομές. 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να είναι:

 • Εκπόνηση μελέτης καταγραφής και αξιολόγησης των κοινωνικών προβλημάτων στο Δήμο Σπάρτης
 • Αξιοποίηση του κτιρίου πρώην ΚΔΑΠ
 • Αναβάθμιση –αύξηση παροχών  κοινωνικού παντοπωλείου και χώρου μεταχειρισμένων αντικειμένων
 • Δημιουργία ομάδας εθελοντών και ομάδων κοινωνικής στήριξης κάθε ηλικίας
 • Ενεργοποίηση και ενθάρρυνση συλλογικών φορέων για την ενίσχυση των κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων (ΑΜΕΑ, Πολύτεκνοι κλπ.)
 • Ενίσχυση της προσβασιμότητας και κινητικότητας ατόμων με κινητικά προβλήματα σε δημοτικά κτίρια και κοινόχρηστους χώρους 

 

5. Παιδεία

Λόγω της εκθετικής τεχνολογικής ανάπτυξης, το μέλλον αλλάζει ταχύτατα συνεχώς και μας οδηγεί σε επαναπροσδιορισμό της εκπαίδευσης, βάζοντας το μαθητή στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δημιουργώντας ένα διεπιστημονικό περιβάλλον έρευνας και δημιουργίας όπου τέχνες, κίνηση, γνώση, συνδυάζονται με δημιουργικές δεξιότητες ζωής απαραίτητες για την πορεία του ανθρώπου. Η εξωσχολική ενασχόληση των μαθητών με ενδιαφέρουσες δημιουργικές δραστηριότητες θα βοηθήσει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση του φαινομένου της εποχής,της ενασχόλησής τους με ηλεκτρονικά παιχνίδια που τα οδηγεί στην κοινωνική απομόνωση με όλες τις αρνητικές συνέπειές της στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους  και στην ενήλικη ζωή τους. Προς το σκοπό αυτό είναι αναγκαία η ενεργοποίηση του Δήμου για την ανάπτυξη εξωσχολικών δραστηριοτήτων με τη δημιουργία Κέντρου Νεότητας.

Εξίσου σημαντική στην υγεία αλλά και στη  διαμόρφωση του χαρακτήρα των μαθητών είναι και η ενασχόλησή τους με τον αθλητισμό που απαιτεί κατασκευή αθλητικών υποδομών στους προαύλιους χώρους οι οποίες θα καλύψουν τις ανάγκες των μαθητών.

Μεγάλη σημασία έχει επίσης η ριζική αλλαγή της νοοτροπίας για το τον προαύλιο χώρο καθώς και η αλλαγή της αντίληψης για τη σημασία του, στον παιδαγωγικό ρόλο του σχολείου.

Αναγκαία είναι η προσβασιμότητα του συνόλου των σχολικών μονάδων στο Internet και η κάλυψη των σύγχρονων αναγκών της εκπαίδευσης όπως αυτόν της ρομποτικής.

Επίσης κρίσιμο σημείο για το μέλλον της πόλης είναι η παραμονή και απρόσκοπτη λειτουργία των Σχολών του Πανεπιστημίου και του τμήματος ΤΕΙ που λειτουργούν στο Δήμο, η αναβάθμιση του ΤΕΙ σε ΑΕΙ και η λειτουργική συνεργασία τους τόσο με το Δήμο όσο και με την Α΄ και Β΄ θμια εκπαίδευση. 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να  είναι:

 • Δημιουργία Κέντρου Νεότητας με λειτουργία Εργαστηρίων όπως ξυλουργικής ,κατασκευής ψηφιδωτών, κεραμικής, ζωγραφικής θεάτρου, χορού, μουσικής, ρομποτικής, μαγειρικής, καλλιέργειας λαχανόκηπων
 • Πρόσληψη εκπαιδευτών κατά περίπτωση για τις ανάγκες εκπαίδευσης του Κέντρου Νεότητας
 • Δημιουργία αθλητικών υποδομών σε προαύλιους χώρους των σχολείων του Δήμου
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και  εθελοντισμού στην σχολική κοινότητα
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής και αξιοποίηση του Πάρκου Κυκλοφοριακής αγωγής 
 • Καταγραφή εναλλακτικών σχεδίων αντιμετώπισης στεγαστικών αναγκών νηπιαγωγείων πόλης Σπάρτης.
 • Εκτίμηση αναγκών δημιουργίας νηπιαγωγείων σε οικισμούς της πόλης
 • Εκτίμηση αναγκών δημιουργίας νέων δημοτικών Σχολείων-Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων σε υφιστάμενα
 • Διαμόρφωση αύλειων χώρων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Συντήρηση σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε οικισμούς της πόλης
 • Στατικός έλεγχος σχολείων
 • Συντηρήσεις και επισκευές σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Η/Μ/, υδραυλικά κ.α.)
 • Τοποθέτηση ενσύρματης σύνδεσης με το διαδίκτυο ή ασύρματης τοπικής εμβέλειας
 • Επιβράβευση μαθητών
 • Προμήθεια εξοπλισμού σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (projector, Η/Υ, διαδραστικούς πίνακες) και υλικού σε όλα τα σχολεία δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για εισαγωγή στην εκπαίδευση της ρομποτικής
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για την απρόσκοπτη λειτουργία του Πανεπιστήμιου και του τμήματος ΤΕΙ που λειτουργούν στον Δήμο και η παραμονή των υφιστάμενων Σχολών με αναβάθμιση του ΤΕΙ σε ΑΕΙ
 • Προετοιμασία του Δήμου Σπάρτης για την ανάληψη της αρμοδιότητας της δια βίου μάθησης με τη δημιουργία σχολείου δεύτερης ευκαιρίας

 

6. Αθλητισμός

Ο αθλητισμός αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές διεξόδους των ανθρώπων για την εσωτερική ισορροπία, την καταπολέμηση των ασθενειών, του καθημερινού άγχους, ανεξαρτήτως ηλικίας. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις κάθε περιοχής παρέχουν τη δυνατότητα στους πολίτες για άθληση και αναψυχή ατομική ή στο πλαίσιο προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού. Συνεπώς, καθίσταται κρίσιμη η ύπαρξη επαρκών και ποιοτικών αθλητικών υποδομών για την περιοχή του Δήμου Σπάρτης, που να εξασφαλίζουν αποτελεσματικές και ασφαλείς αθλητικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται έργα υποδομών και ανάπτυξης αθλητικών υπηρεσιών, με απώτερο στόχο την προώθηση της ενασχόλησης των πολιτών με δραστηριότητες που αναπτύσσουν την σωματική και την ψυχική υγεία. 

Έτσι, το υφιστάμενο δίκτυο αθλητικών υποδομών του Δήμου Σπάρτης, κρίνεται απαραίτητο να συμπληρωθεί με νέες αθλητικές υποδομές, με κύριους στόχους την διάχυση της αθλητικής δραστηριότητας και την προώθηση προγραμμάτων άθλησης για όλες τις ηλικίες και κατηγορίες.

Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να γίνουν επεμβάσεις στα ήδη υπάρχοντα στάδια, γήπεδα κλπ., αναβάθμιση σημαντικών αθλητικών γεγονότων όπως το ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ, καθιέρωση διεθνούς ποδηλατικού αγώνα Σπάρτη-Θερμοπύλες, προώθηση και στήριξη του μαζικού αθλητισμού με τη διεύρυνση των αντίστοιχων δημοτικών υπηρεσιών. 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να  είναι:

 • Εντοπισμός νέου χώρου για την κατασκευή νέου σταδίου
 • Αναβάθμιση του υπάρχοντος κλειστού Γυμναστηρίου
 • Τοποθέτηση χλοοτάπητα στα γήπεδα του Δήμου (3 γήπεδα / έτος)
 • Αναβάθμιση του φωτισμού των γηπέδων
 • Τοποθέτηση περίφραξης σε γήπεδα του Δήμου
 • Κατασκευή - αναβάθμιση των αποδυτηρίων των γηπέδων του Δήμου
 • Κατασκευή γηπέδων 5x5 στους οικισμούς
 • Κατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης, 5x5, μπάσκετ, βόλεϊ κλπ. σε Δημοτικούς χώρους
 • Αναβάθμιση του "ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ" με πρόσθετες και καινοτόμες δράσεις προβολής
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων μαζικού αθλητισμού για όλες τις ηλικίες
 • Καθιέρωση Διεθνούς Ποδηλατικού αγώνα Σπάρτη – Θερμοπύλες
 • Προώθηση και στήριξη του μαθητικού αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθε ,με διοργάνωση πρωταθλήματος για κάθε άθλημα μεταξύ των σχολείων  και ανά τάξη
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών αθλητικού περιεχομένου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ
 • Κατασκευή στεγάστρου στο κολυμβητήριο 

 

7. Πολιτισμός

Το τοπωνύμιο της Σπάρτης αλλά και αυτό του Μυστρά, η πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και λαϊκή παράδοση, λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε η αξιοποίηση, ανάδειξη καθώς και η προβολή της ιστορίας και της ιδιαίτερης ταυτότητας κάθε περιοχής του Δήμου να αποτελούν μονόδρομο. 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να είναι:

 • Αξιοποίηση όλων των τοπωνυμιών του Καλλικράτειου Δήμου Σπάρτης και του Τοπωνυμίου του Δήμου (city branding), με ένταση των ενεργειών προβολής και παράλληλη ανάδειξη της ιστορικότητας της περιοχής Ανάδειξη όλων των αρχαιολογικών χώρων (Μυστρά-Σπάρτης-Καρυών) του Δήμου και πολιτιστική- τουριστική σύνδεση τους
 • Αναβάθμιση Γιορτής Ελιάς & Λαδιού
 • Προβολή λειτουργίας μουσείων Φωτογραφικών Μηχανών ( Αϊβαλής) και  Αστικού Βίου (Μανουσάκης)
 • Αναβάθμιση των πολιτιστικών εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του "ΣΠΑΡΤΑΘΛΟΝ" και του «SPARTAN RACE”
 • Θεσμοθέτηση εκδήλωσης "Λυκούργεια"
 • Ανάπτυξη δικτύωσης - αδελφοποίησης με πόλεις με την επωνυμία Σπάρτη και με λαούς σε χώρες που θεωρούν ότι έλκουν την καταγωγή τους από την Αρχαία Σπάρτη
 • Διοργάνωση Εκδηλώσεων Πανελλήνιας Εμβέλειας (κινηματογραφικό φεστιβάλ κωμωδίας, φεστιβάλ θεάτρου, φεστιβάλ με θέμα το Βυζάντιο, έκθεση γλυπτικής)
 • Συνεργασία με την τοπική εφορία αρχαιοτήτων για την ολοκλήρωση αναστήλωσης των κτισμάτων της Καστροπολιτείας του Μυστρά
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών για τη συστράτευση όλων των θεσμικών φορέων και των πολιτών για την ολοκλήρωση το ταχύτερο δυνατό των μελετών και έναρξη της κατασκευής του Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης στην περιοχή χυμοφιξ
 • Αξιοποίηση του «Ξενία» της Σπάρτης με τον περιβάλλοντα χώρο του, με την ολοκλήρωση το ταχύτερο δυνατό της αποκατάστασής του και  αξιοποίησής του ως Πολιτιστικού και Συνεδριακού Κέντρου και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.
 • Δημιουργία Μουσείου Βυρσοδεψίας στην Αναβρυτή
 • Διοργάνωση Συνεδρίου - Τηλεδιάσκεψης με το Πανεπιστήμιο του Nottingham /Τμήμα Σπαρτιατικών και Πελοποννησιακών Σπουδών και λοιπούς επιστημονικούς  φορείς
 • Αναβάθμιση των "Παλαιολογίων" με την καθιέρωση διοργάνωσης Φεστιβάλ Βυζαντινής Μουσικής, με συναυλίες χορωδιών, θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες και συνδιοργανώσεις συνεδρίων με το Κέντρο Βυζαντινών Σπουδών Μυστρά του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
 • Καθιέρωση σε συνεργασία με την UNESCO του Μυστρά ως διεθνούς Κέντρου μελέτης ,ανάδειξης του Βυζαντινού Πολιτισμού και των επιδράσεών του στη Δύση και τον Αραβικό κόσμο
 • Συνδιοργάνωση θεατρικών και μουσικών παραστάσεων στο πλαίσιο του καλοκαιρινού Φεστιβάλ του Σαϊνοπουλείου Ιδρύματος.
 • Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος με  περιβαλλοντικές ομάδες εργασίας από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, περιβαλλοντικούς συλλόγους, σχολεία κ.λπ.
 • Ενίσχυση εκδηλώσεων Φιλαρμονικής
 • Κατασκευή συνεδριακού κέντρου στον Μυστρά-Αίθουσα εκδηλώσεων
 • Αναβάθμιση τοπικών εορτών και εκδηλώσεων όπως τσίπουρου, μπουκουβάλας,λοιπών τοπικών προϊόντων
 • Λειτουργία Ψηφιακού Μουσείου (προσομοίωση αρχαίας και Βυζαντινής Σπάρτης)
 • Διοργάνωση Φεστιβάλ Βίντεο από τοπικούς και ερασιτέχνες δημιουργούς όλων των  ηλικιών
 • Λειτουργία Χορευτικού Τμήματος
 • Δημιουργία δημοτικού Ωδείου και σύνδεσή του με το Μουσικό σχολείο
 • Καθιέρωση Φεστιβάλ παιδικού παραδοσιακού χορού
 • Καθιέρωση διήμερου δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση
 • Διοργάνωση εκθέσεων πολιτιστικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα
 • Εκδηλώσεις "Σπάρτη - πόλη της Μουσικής"
Επιστροφή στο αρχικό άρθρο


Σχετικές Αναρτήσεις