Vekrakos
Τελευταία Νέα
Spartorama | «Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής», από τον Γιάννη Λαζαρίδη

«Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής», από τον Γιάννη Λαζαρίδη

Spartorama 19/05/2019 Άνθρωποι!
«Άξονας 1: Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής», από τον Γιάννη Λαζαρίδη
Δεύτερο μέρος άρθρου: «Τι θάθελα από τη νέα δημοτική αρχή!», από τον Γιάννη Λαζαρίδη
Οδός Εμπόρων

Επιστροφή στο αρχικό άρθρο


1. Οικιστικό Περιβάλλον

 Η προστασία και η ανάδειξη των οικισμών συμβάλλει στην προστασία του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και παράλληλα στην ανάδειξη του πολιτιστικού πλούτου, ενδυναμώνοντας την τουριστική κίνηση, με αποτέλεσμα την ενίσχυση των οικονομικών, τουριστικών κυρίως, δραστηριοτήτων στην περιοχή, μέσω της χωροταξικής οργάνωσης του Δήμου, της αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των οικισμών του καθώς και της βελτίωσης του μικροκλίματός τους. 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να είναι:

 • Εκπόνηση ΓΠΣ στα διοικητικά όρια του Δήμου Σπάρτης
 • Ολοκλήρωση πράξεων εφαρμογής οικισμών
 • Εκπόνηση μελέτης ΣΧΟΟΑΠ ΔΕ Μυστρά
 • Απαλλοτριώσεις χαρακτηρισμένων Κοινόχρηστων Χώρων Σπάρτης
 • Αναπλάσεις στους οικισμούς του Δήμου
 • Αστικές Αναπλάσεις στην πόλη της Σπάρτης (κοινόχρηστους χώρους, χώρους πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός)
 • Αποκατάσταση μονοπατιού Σπάρτης Μυστρά
 • Ανάπλαση Λεωφόρων Λυκούργου και της Παλαιολόγου με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά
 • Λήψη μέτρων αντιμετώπισης του προβλήματος στατικότητας παλιών κτιρίων για την αποκατάσταση των πεζοδρομίων που εξ αυτού του λόγου έχουν περιφραχθεί και έχει διακοπεί η χρήση τους
 • Αισθητική αποκατάσταση όψεων κλειστών εμπορικών κτιρίων
 • Εικαστική περίφραξη σε μεμονωμένα οικόπεδα που βρίσκονται εντός του πολεοδομικού ιστού που είναι χορταριασμένα, δίνοντας μια αντιαισθητική εικόνα για την πόλη
 • Εφαρμογή προγράμματος παρεμβάσεων αποκατάστασης παιδικών χαρών και τακτικής συντήρησής τους
 • Εφαρμογή προγράμματος συντήρησης όλων των κοινοχρήστων χώρων και των  Χώρων πρασίνου
 • Εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.
 • Επεκτάσεις του δικτύου Δημοτικού Φωτισμού (Φ.Ο.Π.)
 • Ανάπλαση περιοχής Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής
 • Φυτοπροστασία των φοινικοειδών, φύτεψη νέων ,του αστικού και περιαστικού πρασίνου
 • Αποκατάσταση λειτουργίας καταφυγίου αδέσποτων ζώων
 • Δημιουργία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση:

  1. περιπατητικής και ποδηλατικής οδού που θα συνδέει τους αρχαιολογικούς χώρους της πόλης και τους παρόχθιους του Ευρώτα
  2. περιπατητικής και ποδηλατικής οδού στην παρόχθια περιοχή  του Κνακίωνα  (Μαγουλίτσας) με κατάλληλη διαμόρφωση της κοίτης του,από το ύψος της Γέφυρας στην οδό Αγ. Νικολάου έως και πέραν της Γέφυρας της Μαγούλας στην Ε.Ο. Σπάρτης –Καλαμάτας με περιορισμό του πλάτους του ποταμού και εγκατάστασης εξυπηρέτησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (rafting)

 • Ανάδειξη και προστασία του Ευρώτα με τη δημιουργία σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου την Τοπική Εφορία Αρχαιοτήτων και το Υπουργείο Πολιτισμού:

  1. Πάρκου αναψυχής που περιλαμβάνει, χώρο εκδηλώσεων, δημοτικά αναψυκτήρια χώρους άθλησης , παιδική χαρά
  2. Πάρκου εκπαίδευσης στον τρόπο ζωής των νέων στην αρχαία Σπάρτη (εν είδη σημερινής κατασκήνωσης, προσαρμοσμένης ανάλογα) με προσέλκυση για πολυήμερα προγράμματα, νέων από όλο τον κόσμο
  3. Πάρκου μάθησης (αρχαιολογικού υπαίθριου Μουσείου) και συγκεκριμένα διαμόρφωση περιφραγμένου φυλασσόμενου χώρου για την ανάδειξη των αρχαιολογικών ευρημάτων που δεν μπορούν να εκτεθούν στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
  4. Βοτανικού πάρκου

 

2. Μεταφορική Υποδομή / Κυκλοφορία / Στάθμευση / Συγκοινωνία

Το οδικό δίκτυο αποτελεί την κύρια υποδομή προσπέλασης στο Νομό και κατ’ επέκταση στο Δήμο. Ένα άρτιο οδικό δίκτυο αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επίτευξη της τοπικής ανάπτυξης. Στο Δήμο Σπάρτης η διαμόρφωση ενός συστήματος βιώσιμης αστικής κινητικότητας για μια ισορροπημένη σχέση μεταξύ πεζών ποδηλατών, οχημάτων και μέσων μαζικής μεταφοράς, αποτελεί προτεραιότητα για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών της πόλης τη διευκόλυνση των επισκεπτών και για την άσκηση των παραγωγικών και λοιπών οικονομικών δραστηριοτήτων και κατά συνέπεια για την ανάπτυξη της περιοχής. 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να είναι:

 • Ολοκλήρωση –Εφαρμογή Κυκλοφοριακής Μελέτης (Συστήματος Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) πόλης
 • Ολοκλήρωση της κατασκευής της μεγάλης Περιφερειακής Οδού
 • Διάνοιξη όλων των αδιάνοικτων οδών για την απορρόφηση της διερχόμενης κυκλοφορίας ,σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες:

  1. Θερμοπυλών από Λυσάνδρου έως Πλατανιστού και από Αγ. Δημητρίου έως Θεοδωρακοπούλου
  2. Διάνοιξη και συνέχιση Αναπήρων μέσω Εθν. Αντιστάσεως μεταξύ Λεωνίδου έως Πλατανιστού στο ύψος της Βυζαντίου και στο τέλος της Βυζαντίου με έξοδο προς Θεοδωρακοπούλου/9ης Μεραρχίας
  3. Χαμαρέτου μεταξύ Παυσανίου /Αφροδίτης
  4. Πλατανιστού μεταξύ Ηρακλειδών /Διοσκούρων
  5. Λακώνων Φιλικών προς νότο για σύνδεση με Νικολακοπούλου (εφαρμογή σχεδίου πόλης)

 • Κατασκευή 11 κυκλικών κόμβων σε διασταυρώσεις του βασικού οδικού άξονα της πόλης και  του οδικού δακτυλίου που διατρέχει την πόλη ,κατά το πετυχημένο παράδειγμα του κόμβου της Γυθείου και σύμφωνα με τις υφιστάμενες κυκλοφοριακές μελέτες, για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην πόλη
 • Ανάπλαση –αναδιαμόρφωση οδών εισόδου στην πόλη σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αποκατάσταση και επαναλειτουργία παλαιάς μεταλλικής γέφυρας Ευρώτα
 • Αναζήτηση και δημιουργία χώρων στάθμευσης στις εισόδους της πόλης και σύνδεσή τους μέσω αστικής συγκοινωνίας με το κέντρο της πόλης(minibus χαμηλοδάπεδα ,ηλεκτροκίνητα) με παράλληλη αξιοποίηση του μέτρου της ελεγχόμενης στάθμευσης και της  ψηφιακής τεχνολογίας ενημέρωσης κενών θέσεων και κράτησης θέσης, τακτοποίηση λειτουργούντων δημοτικών χώρων στάθμευσης και αναζήτηση νέων στο κέντρο της πόλης
 • Δημιουργία χώρου στάθμευσης βαρέων οχημάτων
 • Πλακόστρωση με αντιολισθητικά πλακίδια, με διακριτές ποδηλατολωρίδες και διαβάσεις ατόμων με δυσκολία στην όραση, όλων των πεζοδρομίων του οδικού δακτυλίου που περιβάλει την πόλη και των πεζοδρομίων των οδών του κέντρου που περικλείει
 • Μεταφορά εγκαταστάσεων (περίπτερα, κάδοι απορριμάτων, Μ/Σ ΔΕΔΗΕ κλπ.) που δεν επιτρέπουν στους οδηγούς τον έλεγχο της διασταύρωσης
 • Αποκατάσταση επιφάνειας όλων των πεζοδρομίων που έχουν αφεθεί στη φύση, έχουν διαφορετικά υλικά επίστρωσης, μη ομαλή κλίση ,ασυνέχεια ικανού πλάτους λόγω εμποδίων, λακκούβες κλπ., διαπλατύνσεις όπου δεί
 • Αναπλάσεις κεντρικών οδών με την πρέπουσα οριζόντια και κάθετη σήμανση
 • Κατασκευή διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων με δημιουργία plateaux (ανυψωμένη διάβαση)
 • Δημιουργία ασφαλών διαβάσεων παιδιών πέριξ των σχολείων
 • Δημιουργία ποδηλατολωρίδων και ποδηλατοδρόμων εντός της πόλης και σύνδεσή τους με τους κοντινούς οικισμούς
 • Εκτέλεση ασφαλτοστρώσεων-τσιμεντοστρώσεων –συντήρηση στο Δημοτικό οδικό δίκτυο και το οδικό δίκτυο που εξυπηρετεί όλες τις αγροτικές περιοχές

 

3. Ύδρευση / Αποχέτευση / Βιολογικοί Καθαρισμοί 

Με στόχο την ορθολογικότερη διαχείριση των υδρευτικών και αρδευτικών δυνατοτήτων και αναγκών των περιοχών και των οικισμών του Δήμου Σπάρτης, απαιτείται ένα πλέγμα έργων συντήρησης των υποδομών, με τον παράλληλο εκσυγχρονισμό τους αναφορικά με την εισαγωγή αυτοματισμών στο σκέλος της παρακολούθησης τους. Στον τομέα της αποχέτευσης θα πρέπει να γίνει εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος κατασκευής, συντήρησης, επέκτασης και αναβάθμισης των υφιστάμενων δικτύων. 

Άμεσες προτεραιότητές πρέπει να  είναι:

 • Εκτέλεση έργων τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού και εξασφάλισης της λειτουργικότητας των δικτύων ύδρευσης
 • Επεκτάσεις, και ολοκλήρωση αντικαταστάσεων εσωτερικών δικτύων ύδρευσης
 • Ανόρυξη νέων υδρευτικών γεωτρήσεων για την υποστήριξη του δικτύου ύδρευσης, κατασκευή νέων δεξαμενών και αντικατάσταση σωλήνων
 • Ολοκλήρωση σχεδιασμού και κατασκευής δικτύων και υποδομών διαχείρισης των υγρών αποβλήτων στη βάση των σχετικών ρυθμίσεων καθορισμού των εθνικών προτεραιοτήτων (βιολογικοί καθαρισμοί)
 • Αποχέτευση ακαθάρτων Οικισμών
 • Επέκταση –βελτίωση δικτύου ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων
 • Ευαισθητοποίηση πολιτών στον τομέα της κατανάλωσης
 • Εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής αυτονομίας στις υπάρχουσες γεωτρήσεις
 • Συντηρήσεις πηγών
 • Διαμόρφωση και καθαρισμό της κοίτης Ευρώτα

 

4. Καθαριότητα και Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων

Το φυσικό περιβάλλον στο Δήμο Σπάρτης, ως μικρό-περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής της περιοχής της Λακωνίας, διαθέτει ποιοτικά χαρακτηριστικά και στοιχεία υψηλής αξίας. Η υλοποίηση έργων αποκατάστασης/  διαχείρισης χώρων απόθεσης απορριμμάτων, είναι δράσεις που θωρακίζουν τους φυσικούς πόρους ενάντια στην ανεξέλεγκτη ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να  είναι:

 • Κατάρτιση Τοπικού Διαχειριστικού Σχεδίου στερεών αποβλήτων και σταδιακή εφαρμογή του
 • Προώθηση των διαδικασιών χωροθέτησης - κατασκευής και δημιουργίας μονάδων διαχείρισης αδρανών υλικών
 • Προώθηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών κατασκευής Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ),σε συνεργασία με όμορους Δήμους  στο πλαίσιο του ισχύοντος Περ. Σχεδιασμού (ΦΟΣΔΑ)
 • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Σπάρτης
 • Εφαρμογή μελέτης οικιακής κομποστοποίησης
 • Ανανέωση συστημάτων συλλογής – μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Βελτίωση εφαρμογής προγράμματος ανακύκλωσης

 

5. Προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος,

Η αναστροφή της φθίνουσας πορείας που διαγράφει τα τελευταία χρόνια ο ποταμός Ευρώτα, αποτελεί προτεραιότητα τοπικής, περιφερειακής και εθνικής εμβέλειας. Ο Ευρώτας, ποτάμι ιδιαίτερης ιστορικής αλλά και οικολογικής αξίας, παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει διατηρεί ένα σημαντικό οικοσύστημα με ενδημικά και σπάνια  ζώα. Οι δράσεις πρέπει να στοχεύουν στην ανάδειξη του Ευρώτα και των παραποτάμων του αλλά και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα. Η εκπόνηση μελέτης σχεδίου ανάδειξης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος των δύο αυτών ορεινών όγκων καθώς και η ανάδειξη των περιοχών φυσικού κάλλους συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον οι δράσεις ανάπτυξης του εθελοντισμού και ευαισθητοποίησης των δημοτών καθώς και η ανάπτυξη της συνεργασίας με περιβαλλοντικούς συλλόγους ενισχύει τις προϋποθέσεις αποτελεσματικής προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. 

Άμεσες προτεραιότητές πρέπει να  είναι:

 • Προστασία των περιαστικών δασών και της βιοποικιλότητας του Ταϋγέτου και του Πάρνωνα
 • Ανάδειξη του Ευρώτα και των παραποτάμων του
 • Μελέτη δημιουργίας κέντρου έρευνας υδάτινων συστημάτων για την Ελλάδα ή και τη νότια Ευρώπη, για επιστημονικά προγράμματα, συναντήσεις, συνέδρια κ.ά.
 • Μελέτη για την ορθολογική διαχείριση των υδάτων τους και την εξασφάλιση αδιάλειπτης ροής καθ’όλο το έτος
 • Εκπόνηση-ολοκλήρωση μελέτης σχεδίου ανάδειξης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος Πάρνωνα & Ταϋγέτου αντίστοιχα
 • Εφαρμογή των διαδικασιών οριοθέτησης χειμάρρων, ρεμάτων κλπ.
 • Εντοπισμός, καταγραφή, ιεράρχηση προτεραιοτήτων και αντίστοιχη εκτέλεση έργων ανάδειξης περιοχών φυσικού κάλλους
 • Ανάπτυξη συνεργασίας με περιβαλλοντικούς συλλόγους
 • Σχεδιασμός και σταδιακή εφαρμογή προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, για την ενημέρωση των δημοτών και συμμετοχής τους στις περιβαλλοντικές δράσεις

 

6. Πολιτική Προστασία

Η υλοποίηση παρεμβάσεων σε έργα πρόληψης/αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (πλημμύρες, πυρκαγιές, κλπ) είναι δράσεις που θωρακίζουν τους φυσικούς πόρους ενάντια στην ανεξέλεγκτη ανθρώπινη δραστηριότητα. Οι παρατηρούμενες κλιματολογικές αλλαγές και οι προκαλούμενες από αυτές επιπτώσεις στο φυσικό και αστικό περιβάλλον, αναδεικνύουν έντονα την ανάγκη σχεδιασμού και εφαρμογής αποτελεσματικών πολιτικών πρόληψης αλλά και καταστολής, πολιτικής προστασίας. 

Άμεσες προτεραιότητες πρέπει να  είναι:

 • Θεσμοθέτηση σχεδίου πυροπροστασίας των δασικών εκτάσεων του Ταϋγέτου και Πάρνωνα σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Ολοκλήρωση δημιουργίας αντιπυρικών ζωνών, κατασκευή κρουνών και δεξαμενών σε ορεινές περιοχές
 • Σχεδιασμός και εγκατάσταση ολοκληρωμένου δικτύου επιτήρησης των δασικών περιοχών
 • Ενίσχυση δημοτικού μηχανισμού πολιτικής προστασίας (εξοπλισμός, εκπαίδευση  ανθρώπινου δυναμικού κλπ.)
 • Επικαιροποίηση σχεδίων πολιτικής προστασίας στο επίπεδο του νέου Δήμου Σπάρτης
 • Ενίσχυση και προαγωγή του εθελοντισμού
 • Ανάπτυξη πλατφόρμας έγκαιρης ενημέρωσης, καθοδήγησης πολιτών σε περίπτωση έκτακτης κατάστασης 
Επιστροφή στο αρχικό άρθρο


Σχετικές Αναρτήσεις