Vekrakos
Spartorama | Δήμος Ευρώτα: Ίδρυση τριών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), με προτεραιότητα στο ΚΔΑΠ - ΑμΕΑ

Δήμος Ευρώτα: Ίδρυση τριών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), με προτεραιότητα στο ΚΔΑΠ - ΑμΕΑ

Spartorama 29/06/2018 Λακωνία
Δήμος Ευρώτα: Ίδρυση τριών Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (ΚΔΑΠ), με προτεραιότητα στο ΚΔΑΠ - ΑμΕΑ
Τα άλλα δύο στην Δ.Ε. Γερονθρών και Δ.Ε. Κροκεών« »
Οδός Εμπόρων

Η εισήγηση και η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία τριών νέων ΚΔΑΠ στο Δήμο Ευρώτα»

Επανερχόμαστε στο θέμα της ίδρυσης και λειτουργίας των τριών νέων ΚΔΑΠ στον Δήμο μας, για να τεκμηριωθεί η πρόταση μας και να αποσαφηνιστεί ολοκληρωμένα η απόφασή μας.

Το επείγον κρίνεται από το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε που άνοιξε και εκφράζουμε την θέληση και την πεποίθηση μας, με συντονισμένες ενέργειες των υπηρεσιών μας να προλάβουμε, ώστε να ενταχθούν και να λειτουργήσουν και τα τρία ΚΔΑΠ, την φετινή σχολική χρονιά (2018 – 2019)

Με βάση την υπ’ αριθμ. 43/2017 (ΑΔΑ: 6ΛΘΩΟΞΟΛ-2ΙΗ) απόφαση της ΚΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία» που αφορά: την Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης και ετησίου προγράμματος δράσης, για την τεκμηρίωση εσόδων – εξόδων της Επιχείρησης, για τη χρηματοδότηση από το Δήμο της προκύπτουσας διαφοράς, στον τομέα 3.1 Πολιτισμού και Δημιουργικής Απασχόλησης, προβλέπεται η λειτουργία ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμΕΑ (3.1.9).

Σήμερα στον Δήμο Ευρώτα λειτουργούν με επιτυχία και αποτελεσματικότητα τρία ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα λειτουργούν στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας, στο Δημοτικό Σχολείο Βλαχιώτη και στο Δημοτικό Σχολείο των Νιάτων.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Δράσης της ΚΕΔΕ «Ευρώτειος Πολιτεία» προβλέπεται η λειτουργία πέντε ΚΔΑΠ και ενός ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Στο πλαίσιο της ισόρροπης εκπαιδευτικής ανάπτυξης και δημιουργίας και δράσης του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» του ΕΣΠΑ, με φορέα υλοποίησης την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.) προτείνουμε:
 • Την ίδρυση και λειτουργία δύο ΚΔΑΠ εκ των οποίων το ένα θα λειτουργήσει στην Δ.Ε Κροκεών και το δεύτερο στην Δ.Ε Γερονθρών σε σχολικά συγκροτήματα που διαθέτουν τις προδιαγραφές του Προγράμματος.
 • Την ίδρυση και λειτουργία ΚΔΑΠ ΜΕΑ που δίνεται προτεραιότητα στην ιεράρχηση του προγράμματος, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σκάλας, ή σε ενοικιαζόμενο κατάλληλο χώρο, έως την έναρξη λειτουργίας του Ειδικού Σχολείου στην Τ.Κ Περιστερίου του Δήμου Ευρώτα.
Το ΚΔΑΠ – ΜΕΑ του Δήμου Ευρώτα έχει στόχο να προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες με νοητική αναπηρία, κινητική αναπηρία, αυτιστική διαταραχή και λοιπά σύνδρομα.

Στόχοι του ΚΔΑΠ ΜΕΑ είναι:
 • η ασφαλής απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των ατόμων που φιλοξενεί με την ανάπτυξη προσωπικής και ομαδικής δραστηριότητας,
 • η ατομική εκπαίδευση σε θέματα αυτοεξυπηρέτησης,
 • η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων,
 • η υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, άθλησης και σωματικής αγωγής,
 • η ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων,
 • η υποστήριξη της οικογένειας που φροντίζει το άτομο με αναπηρία,
 • η εκπαίδευση των μελών της οικογένειας στην κατάλληλη αντιμετώπιση των εξειδικευμένων αναγκών φροντίδας και εκπαίδευσης των ατόμων με αναπηρίες,
 • η ενημέρωση της οικογένειας και η παραπομπή της στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη εξειδικευμένων αναγκών των παιδιών τους,
 • η διασύνδεση με τις εκπαιδευτικές μονάδες ειδικής αγωγής, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ), τις κοινωνικές υπηρεσίες των οργανισμών τοπικής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄& Β’ βαθμού, τους φορείς και τις υπηρεσίες στήριξης και διεκδίκησης των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες με το δίκτυο υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας της περιοχής και με τις εθελοντικές οργανώσεις,
 • η διασύνδεση με φορείς που υλοποιούν προγράμματα προεπαγγελματικής κατάρτισης.
Δραστηριότητες:
 • Ειδική Φυσική Αγωγή (ψυχοκινητική αγωγή, παραδοσιακοί και ελεύθεροι χοροί, παιδαγωγικά παιχνίδια, βελτίωση της φυσικής κατάστασης)
 • Θεατρική Αγωγή (θεατρικοί αυτοσχεδιασμοί, θέατρο φόρουμ, εξοικείωση με θεατρική παράσταση, λάτιν χοροί)
 • Εικαστικά (ζωγραφική, χειροτεχνία, κόσμημα, κεραμική, καλλιτεχνικό παζάρι)
 • Φωτογραφία
 • Ανάγνωση διδακτικών ιστοριών
 • Υπολογιστές
 • Συμβουλευτικές συνεδρίες
 • Υποστηρικτικές συνεδρίες
 • Θεραπευτικές συνεδρίες
 • Ομάδες συζήτησης
 • Διασύνδεση
 • Ενσωμάτωση 
 • Εκδηλώσεις
 • Περίπατοι
 • Εκδρομές
Στελεχώνεται από φυσικοθεραπευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, λογοθεραπεύτες, εργοθεραπευτές, μουσικούς, χοροδιδάσκαλους, γυμναστές ειδικής φυσικής αγωγής, θεατρολόγο και βοηθητικό προσωπικό.

Βασικός σκοπός του Κέντρου είναι η ψυχαγωγία και η δημιουργική απασχόληση των ωφελούμενων καθώς και η κοινωνική ένταξη. Επιπλέον μέσα από τις δραστηριότητες του Κέντρου, προωθείται η ομαδικότητα, η συνεργασία και η ανάπτυξη δεξιοτήτων καθημερινής ζωής και φυσικά διευκολύνει τους γονείς των ωφελούμενων να προωθηθούν στην αγορά εργασίας, βελτιώνοντας συνολικά την ποιότητα ζωής της οικογένειας.

Στόχοι των ΚΠΑΠ Γερονθρών – Κροκεών είναι:

Εκτός των στόχων που περιλαμβάνονται στην μελέτη 16REQ00533529 22/ 2016-11-03 της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Ευρώτα με τα προγράμματα να περιλαμβάνουν:
 1. Διδασκαλία ξένης γλώσσας
 2. Δημιουργική απασχόληση
 3. Εικαστικά
 4. Αθλοπαιδιές
 5. Μουσική
 6. Παιχνίδι γλώσσας και μαθηματικών
Ειδικότητες:
 • Καθηγητές Ξένων Γλωσσών 2
 • Καθηγητές Μουσικής Π.Ε – Γυμναστές Π.Ε 2
 • Παιδαγωγοί 3
 • Νηπιαγωγοί 2
 • Εικαστικοί 2
 • Γενικοί Καθηκόντων 4
πρέπει να προστεθούν στο πρόγραμμα η περιβαλλοντική εκπαίδευση, διατροφή – αγωγή υγείας, κοινωνική ένταξη –ομαδικότητα – συλλογικότητα κ.λ.π.

Και ειδικότητες: Κοινωνιολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διατροφολόγους, υγιεινολόγους κ.λ.π.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ευρώτα άμεσα πρέπει να ενεργήσει τόσο για την καταλληλότητα των κτιρίων – αιθουσών ή στην περίπτωση των ΚΠΑΠ – ΜΕΑ την κατάρτιση των όρων και των προδιαγραφών για την ενοικίαση κατάλληλου κτιρίου (ισογείου), καθώς και την επικαιροποίηση – επέκταση της μελέτης με την ένταξη των τριών νέων ΚΔΑΠ, καθώς των νέων προγραμμάτων με τις νέες ειδικότητες και την αναλογικότητα των όλων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων με τους μαθητές.

Η μελέτη ολοκληρωμένη να κατατεθεί στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε για ένταξη στο ΕΣΠΑ του προγράμματος «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής».

Ηλίας Παναγιωτακάκος Δημοτικός Σύμβουλος Σκάλα 27/6/2018


Σχετικές Αναρτήσεις